Nezařazené

Spoléhejte se na své instinkty

Současná doba je velmi pragmatická a rozum se aplikuje téměř na všechno i na takové životní události, kdy by se člověk měl obrazně řečeno řídit spíše srdcem a instinktem. Jak může dopadnout společnost, která se přestane spoléhat na vlastní instinkty? Racionalita je velmi důležitá, o tom nemůže být pochyb, ovšem jen tehdy, jde-li ruku v ruce s city, stejně tak citovost bez racionálního založení by dopadla špatně pro jedince i jeho nejbližší.

Fenomén, jemuž se nelze posmívat

Výklad snů je fenomén, kterému se nelze posmívat a to z mnoha rozličných důvodů. Jednak se k němu vztahuje historie stará několik tisíc let a jednak je to určitý osobní jev, který o naší psychice vypovídá podstatně více, než si vůbec dokážeme připustit.